Reynolds En Reynolds
Page Banner
Sollicitatieprocedure
Sollicitatieprocedure
Uw sollicitatie
Wij ontvangen uw sollicitatie graag per e-mail (jobs_nl@reyrey.com) vergezeld van uw Engelstalige C.V.

De procedure
De procedure start met een eenvoudige online test. U ontvangt daarvoor een inlogcode, waarna u de test thuis kunt maken.
Deze test wordt wereldwijd door Reynolds and Reynolds gehanteerd en is mede bepalend voor de voortgang van de procedure. Over de uitslag is geen correspondentie en/of overleg mogelijk.

Sollicitatiegesprek
Wanneer u de test met goed gevolg heeft afgelegd vragen wij u om een salarisindicatie. Deze wordt, tezamen met uw CV nogmaals beoordeeld door ons hoofdkantoor. Indien uit bovenstaande informatie de geschiktheid blijkt voor de openstaande vacature, dan wordt u uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. In dit gesprek bespreken we uitvoerig uw kennis en werkervaring en tevens zullen wij u nader informeren over Reynolds and Reynolds. Ter validatie zult u de test aansluitend nogmaals op ons kantoor af moeten leggen.

Eventueel tweede gesprek
Mogelijk wordt u na het sollicitatiegesprek uitgenodigd voor een tweede gesprek. Dit gesprek vindt eveneens plaats met de direct leidinggevende van de desbetreffende afdeling. Er zal dan dieper worden ingegaan op de functie, de functie-eisen, de benodigde kwaliteiten en het salarisniveau.

Beslissing
Indien een positief besluit genomen wordt over uw aanstelling vragen wij van u een Verklaring Omtrent Gedrag. Hierna ontvangt u van ons een arbeidsovereenkomst inclusief informatie over aanvullende arbeidsvoorwaarden. Wij streven ernaar om alle sollicitanten binnen 2 weken na het gesprek te berichten

Algemeen
  • Voor sommige functies willen wij, ter ondersteuning van de selectie, uw referenties raadplegen.
  • Correspondentie over betreffende functies kan uitsluitend via de email: jobs_nl@reyrey.com
  • Uitsluitend na ontvangst van uw C.V. en sollicitatiebrief kan de procedure zoals beschreven in gang worden gezet.