Reynolds En Reynolds
Page Banner
Ontwikkeling
Ontwikkeling
Reynolds is uniek omdat onze software geheel door eigen medewerkers wordt ontwikkeld, wij huren dus geen ontwikkelaars op contractbasis in. Omdat we alle ontwikkelingen zelf doen kunnen wij aanpassingen in onze software snel en betrouwbaar realiseren. Onze ontwikkelingsafdeling is gestaag gegroeid met het toenemen van de mogelijkheden die de software van Reynolds biedt. De ontwikkelingsafdeling is onderverdeeld in teams die zich specialiseren in softwareapplicaties voor specifieke afdelingen binnen een dealerbedrijf. Dit teamverband verhoogt zowel de productiviteit van de ontwikkelaars als de kwaliteit van onze software.

Productmodificatie
Om een goed DMS systeem te ontwikkelen, is het cruciaal dat we luisteren naar wat onze klanten aangeven. Reynolds and Reynolds stimuleert al haar klanten om continu aan te geven waar nog ruimte is door verbetering en/of optimalisatie. De dealer kan dit doen door via de helpdesk een verzoek tot productmodificatie (PMR) in te dienen. Het verzoek wordt door een productspecialist in behandeling genomen en besproken tijdens de productevaluatie.